جمعه ٠٥ شهريور ١٣٩٥ -

به روز رسانی  :پنجشنبه 4شهریور  1395 ، ساعت 11:40

نام ارز
نام استاندارد
نرخ پیشنهادی خرید
نرخ پیشنهادی فروش
نرخ مرجع
تغییرات (ریال)
دلار امریکا
USD
31,013
31,325
۳1,169
34
پوند انگلیس
GBP
40,020
41,432
41،226
185
یورو
EUR
34,959
35,311
35,135
39-
درهم امارات
AED
8,444
8,528
8,486
9
100 ین ژاپن
JPY100
30,872
31,182
31,027
1-
لیرترکیه
TRY
10,523
10,629
۱۰,576
27
روبل روسیه
RUB
478
482
480
4-
یوان چین
CNY
4,660
4,706
۴,683
4
یک هزار وون کره جنوبی
KRW1000
27,780
28,060
۲7,920
118
روپیه هند
INR
463
467
465
1
ریال عمان
OMR
80,554
81,364
80,959
89
فرانک سوییس
CHF
32,077
32,399
32,238
66-
دلار کانادا
CAD
-
-
۲4,119
-
ریال عربستان
SAR
-
-
۸,312
-
یکصد دینار عراق
IQD100
-
-
۲,670
-
لیر سوریه
SYP
-
-
146
-
هزار روبل بلاروس
BYR1000
-
-
۱,۵59
-
بانک ها و مؤسسات مالی
© 2014 Bank-Day.ir - All rights reserved